skip navigation

Thursday, January 18, 2024

Visitor V Home H Location Status
 - 
St Louis Park Bantam B1
 - 
SLP East (ag)
6:30 PM CST
 3 
St Louis Park Bantam A
 3 
SLP East (ag)
FINAL